Cookie Policy

Vad är cookies?

En cookie är en fil eller ett stycke data som laddas ner till en användares terminal för att lagra data som kan uppdateras eller hämtas fram av organisationen som installerat denna cookie. Det är alltså en fil som laddas ner till användarens dator när han/hon går in på specifika webbplatser. Cookies gör det möjligt för webbplatser att lagra och hämta fram information om en användares eller enhets surfvanor och, beroende på informationen i dem och det sätt på vilket enheten används, kan cookies även användas för att känna igen användaren. Olika typer av cookies Det finns olika typer av cookies, som varierar beroende på deras natur och som klassificeras på följande sätt: Utifrån deras lagringstid:
 • Sessionscookies: dessa cookies är utformade för att samla in och lagra data medan användaren besöker en webbplats. De används vanligtvis för att lagra information som sparas för att tillhandahålla den begärda tjänsten vid ett enda tillfälle (exempelvis en lista över köpta produkter). Dessa cookies försvinner när sessionen avslutas.
 • Beständiga cookies: dessa cookies lagrar data på enheten och de kan nås och behandlas under den tidsperiod som definierats av den part som ansvarar för denna cookie, vilket kan handla om allt från några få minuter till åtskilliga år.
Utifrån deras syfte:
 • Tekniska cookies: dessa cookies låter användaren surfa runt på en webbplats, plattform eller applikation och använda de olika alternativ eller tjänster som finns där. Dessa inkluderar cookies som används av redaktören för att hantera och driva webbplatsen och för att möjliggöra dess funktioner och tjänster (som t.ex. att kontrollera datatrafik och kommunikation, identifiera sessionen, få åtkomst till begränsade områden och liknande tekniska syften).
 • Personaliseringscookies: dessa cookies kommer ihåg specifik information, som resulterar i att vissa funktioner aktiveras när användaren går in på tjänsten, vilket innebär att den enskilda användarens upplevelse på webbplatsen kan skilja sig från andra användares, t.ex. när det gäller språk, det antal resultat som visas i användarens sökningar, utseende eller innehållet på tjänsten beroende på den webbläsare som används för att få åtkomst till tjänsten eller den region från vilken användaren får åtkomst till tjänsten etc.
 • Analytiska cookies: dessa cookies låter den part som ansvarar för dessa cookies spåra och analysera användarbeteende på länkade webbplatser, vilket inkluderar att mäta effekten av deras annonser. Den information som samlas in av dessa cookies används för att mäta aktiviteten på webbplatser, applikationer eller plattformar, vilket gör det möjligt att förbättra den tjänst som tillhandahålls genom att analysera data om hur användare använder tjänsten.
 • Beteendeanpassade annonscookies: dessa cookies lagrar information om användarens online-beteende. Denna information erhålls genom kontinuerlig observation av användarens surfvanor, och gör det möjligt att därigenom bygga upp en profil baserad på användarens intressen och visa relevanta annonser baserat på denna profil.
Utifrån den förvaltande parten:
 • Egna cookies: dessa cookies skickas till användarens terminalutrustning från en enhet eller domän som förvaltas av ägaren, på vilken den tjänst som efterfrågas av användaren tillhandahålls.
 • Tredjepartscookies: dessa cookies skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte förvaltas av ägaren, utan som förvaltas av en annan part som behandlar de data som erhålls genom cookies.
Vilken typ av cookies används på denna webbplats? Denna webbplats använder cookies som gör det möjligt för användaren att använda och navigera på webbplatsen, och som garanterar användarens åtkomst till specifika tjänster och förbättrar webbplatsens funktionella konfiguration. Specifikt använder denna webbplats följande cookies:
Hur kan jag hantera mina cookieinställningar? Praktiskt taget alla webbläsare tillåter användarna att erhålla allmän information om de cookies som är installerade på en webbplats för att verifiera deras existens, deras varaktighet och ur man kan radera dem. En uppsättning relaterade länkar har inkluderats i informationssyfte:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
Å andra sidan, genom att modifiera webbläsarens inställningar i enlighet med de relevanta instruktionerna, kan användaren tillåta, blockera eller radera de cookies som är installerade på hans/hennes dator. I informationssyfte upplyses du härmed om att cookieinställningar vanligtvis kan ändras under menyn ”Preferenser” eller ”Verktyg” i varje webbläsare, och om du får problem med detta kan du begära att få hjälp från din webbläsare. Det är viktigt att tänka på att om cookies inte installeras kan det påverka innehållet samt vissa funktioner och tjänster på webbplatsen. Internationella cookieöverföringar (i tillämpliga fall) Du kan läsa mer om eventuella överföringar som kan göras till tredjepartsländer av de tredje parter som identifieras i denna cookiepolicy genom att konsultera deras motsvarande cookiepolicyer (ta en titt på de länkar som är inkluderade i avsnittet ”Tredjepartscookies”). Skapande av profiler (i tillämpliga fall) I detta fall skapas profiler som kan inbegripa automatiserade beslut med potentiella juridiska följer eller liknande konsekvenser. För detta syfte är följande applikationskriterier tillämpliga när sådana profiler skapas: (infoga kriterier för profilskapande). Lagringsperiod Den period under vilken de data som samlats in genom cookies ska lagras beror på det syfte för vilket de samlades in, oaktat de bestämmelser som fastställts i lagstiftning. För mer information om behandling av personuppgifter, vänligen se vår Sekretesspolicy

TOWNHOUSES

/ Costa Blanca

TOWNHOUSES

/ Costa del Sol

TOWNHOUSES

/ The Balearic Islands

VILLAS

/ Costa Blanca

VILLAS

/ Costa del Sol

VILLAS

/ The Balearic Islands

PENTHOUSES

/ Costa Blanca

PENTHOUSES

/ Costa del Sol

PENTHOUSES

/ The Balearic Islands

APARTMENTS

/ The Balearic Islands

APARTMENTS

/ Costa del Sol

APARTMENTS

/ Costa Blanca